İLK OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ;

DERNEĞİMİZİN İLK OLAĞAN GENEL KURULU AŞAĞIDA YAZILI GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE, SEYİR KAFE TOPLANTI SALONU’NDA 18.04.2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.30’DA TOPLANACAKTIR.

GEREKLİ ÇOĞUNLUĞUN OLUŞMAMASI HALİNDE;

26 NİSAN TARİHİNDE AYNI GÜNDEM’LE, AYNI YERDE VE AYNI SAATTE YAPILACAKTIR.

BU DUYURU TEBLİGAT HÜKMÜNDEDİR. 02.04.2019

SAYGILARIMIZLA,

Esra Gül YAZKAN
ÇOK KÜLTÜRLÜ ORGANİZASYON VE GÖNÜLLÜ DENEYİMİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNDEM

1 - Yoklama,

2 - Açılış ve divanın teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - Saygı duruşu,

4 - Geçici Yönetim Kurulu Başkanının faaliyetler hakkında konuşması, Geçici Yönetim Kurulu’nun 2018 Yılına ait Faaliyet ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,

5 - Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,

6 - Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi ve Seçim Sürelerinin belirlenmesi,

8- 2019 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, giriş ve aylık aidatlarının belirlenmesi ve kabulü, huzur haklarının konuşulması ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisi verilmesi,

9 - Tüzüğün incelenmesi ve gerekli görülen değişikliklerin, eklemelerin yapılması,

10-Dilekler ve Kapanış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir