MOVE, Avrupa Birliği normlarında ulusal ve uluslararası düzlemde kültürler arasındaki iletişimi artırmak ve çatışmaları önleyerek toplumda farkındalık sağlanmasına katkıda bulunmak, sosyal entegrasyon ve dahil etme ile toplumsal gelişimin sağlanması için çalışmalar yürütmek, bunun için ağlar kurmak, Birleşmiş Milletlerin ilkeleri de gözetilerek toplumdaki kültürler arasındaki önyargı ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için kurulmuştur.

Ayrıca üye ve gönüllülerinin kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlamak, bu amaca destek verecek faaliyetler düzenlemek, Derneğin etkili, verimli ve güçlü bir yapıya sahip olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Türkiye genelinde yapılandırılmış ve kaliteli bir şekilde organize olarak topluma ulaşmak, ulaştığımız kişileri  aktifleştirerek karar alma süreçlerine dahil etmek,  politika yapım süreçlerinde söz sahibi olmasını sağlamak da hedeflenen amaçlardandır.

MOVE, bireylerin şahsi kapasitelerini geliştirerek aktif ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.